Artikel 1: Verantwoordelijken

De verantwoordelijken voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.autobandencheck.nl) is/zijn:

Tyra Marketing Services B.V., h.o.d.n. AUTOBANDENCHECK.NL
De Heinen 28
5371 MJ Huisseling
KvK: 60970804

EN:

De bij AUTOBANDENCHECK.NL aangesloten garagist (hieronder aangeduid als: “garagist”) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de tussen de garagist en de consument (betrokkene) gesloten overeenkomst.

Artikel 2: Persoonsgegevens

AUTOBANDENCHECK.NLen de garagist respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. AUTOBANDENCHECK.NL en de garagist verwerken alleen die persoonsgegevens die in het voorkomende geval noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld ter uitvoering van een overeenkomst tussen de garagist en de betrokkene) ofwel wanneer wij uw ondubbelzinnige toestemming hebben verkregen. Met het gebruik van de website www.autobandencheck.nl wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden.

Wij bewaren uw naam, adres, contactgegevens en uw e-mailadres als u deze gegevens aan ons communiceert. Daarnaast bewaren wij alle overige (persoons)gegevens die u vrijwillig heeft toegestuurd en waarvoor u toestemming heeft gegeven om deze (persoons)gegevens te bewaren en/of te verwerken (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of websiteregistratie).U heeft ook recht op verwijdering van de door u opgegeven persoonsgegevens.

Artikel 3: Doelomschrijving

De persoonsgegevens worden alleen intern gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen de garagist en de betrokkene of tenzij de betrokkene hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Alle door AUTOBANDENCHECK.NLen de garagist verzamelde persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 4: Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

AUTOBANDENCHECK.NL en de garagist dragen zorg voor een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens. AUTOBANDENCHECK.NL en de garagist leggen passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengt. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 5: Cookies

AUTOBANDENCHECK.NL maakt gebruik van cookies om bezoekgegevens van onze site bij te houden voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering en beveiliging van haar website. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons anoniem verwerkt en alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zodanig instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert AUTOBANDENCHECK.NL niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt en zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Bij een volgend bezoek aan de website wordt dit bestand weer opgehaald. Cookies houden sporen bij van de bezochte website en bevatten een aantal gegevens over dit bezoek. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer. Statistische gegevens kunnen aan de webmasters van AUTOBANDENCHECK.NL worden doorgegeven.

Onze website maakt gebruik van sessie cookies om uw bezoek aan de website bij te houden. De sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw web browser hebt afgesloten. De sessie cookies worden slechts gebruikt om het navigeren op de website voor de bezoekers te vergemakkelijken en optimaliseren.

Onze website maakt met uw toestemming daarnaast gebruik van tracking cookies (Google Analytics en social media buttons). Deze cookies geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van onze dienstverlening.

Onze website maakt met uw toestemming eveneens gebruik van Google Analytics, een dienst aangeboden door Google Inc, gevestigd in de Verenigde Staten. Door Google Analytics worden cookies gebruikt, welke cookies Google Inc kan opslaan en gebruiken voor analyse van het websitegebruik en het opstellen van rapportages ten aanzien van de websiteactiviteit. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google Inc. verwijst AUTOBANDENCHECK.NL naar de website van Google: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

Artikel 6: Inzagerecht

Op verzoek verlenen AUTOBANDENCHECK.NL en de garagist aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres of (indien het gaat om gegevens die zijn verzameld door de garagist) via het adres van de garagist dat staat vermeld op de verkregen opdrachtbevestiging.

Op verzoek bieden wij de betrokkene de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, aan te passen. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren en/of aan te vullen, kunt u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Artikel 7: Wijzigingen

AUTOBANDENCHECK.NL behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement aan te passen conform de geldende privacyregels, meer in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op de website www.autobandencheck.nl vindt u altijd de meest recente versie van onze Privacy Statement.