100% zeker de juiste band
Altijd de beste montage
Achteraf betalen
"Je banden worden afgeleverd bij het, door jou, gekozen montagepunt zodat je zelf niet met de banden hoeft te sjouwen."

Europees Bandenlabel

Labels, we kennen ze wel van wasmachines, koelkasten, auto’s en zelfs bij huizen wordt er gebruik van gemaakt, maar bij autobanden is dit een minder bekend fenomeen. In 2012 is door de Europese Unie het EU-Bandenlabel opgezet. Dit label heeft als doel het informeren van de bestuurder over de eigenschappen van banden en daarmee de verkeersveiligheid en het milieubewustzijn te verhogen.

Op het Europese bandenlabel wordt een indicatie van de basisprestaties van banden weergeven. De 3 parameters die worden beschreven zijn; grip op nat wegdek, brandstofefficiëntie en rolgeluidemissies.

 

Grip op nat wegdek

Het bieden van veiligheid in alle weersomstandigheden is dé belangrijkste rol van een band. Het prestatiekenmerk grip is hierbij natuurlijk van groot belang.
Een betere grip en een lagere rolweerstand gaan vaak moeilijk samen. Voorheen leidden deze twee punten tot compromissen wat betreft de prestaties, maar dankzij de nieuwe labeling kunt u zelf beslissen welke prestaties u van een band verlangt.

Het label weergeeft tot welke van de zeven klassen een band behoort. Hierbij staat ‘A’ voor de beste grip op nat wegdek en ‘G’ voor de slechtste grip op nat wegdek. Het verschil in remweg tussen de klassen A en F is meer dan 18 meter.

Brandstofefficiëntie

De rolweerstand van de banden is een van de factoren die een invloed uitoefent op het brandstofverbruik van een auto. Tijdens de rotatie van de banden ontstaat vervorming  en daardoor verliezen de banden energie in de vorm van warmte. Hoe hoger deze vervorming hoe hoger de rolweerstand en daarmee is de hoeveelheid brandstof die nodig is om te rijden ook hoger.

Een verlaagde rolweerstand leidt dus tot een lager brandstofverbruik. Tevens draagt dit bij aan een vermindering van voertuigemissies, waaronder die van CO2.

Het EU-Bandenlabel weergeeft verschillende klassen voor ‘rolweerstand’ waar A staat voor de meest en G voor de minst brandstofefficiënte band. De zwarte pijl geeft het prestatieniveau van de band weer.

Extern geluid

Een belangrijk milieuprobleem is geluidshinder door het verkeer. Geluidshinder door het verkeer wordt bepaald door verkeersintensiteit en voertuigtypes, rijstijl en interactie tussen de band en het wegdek. Op het label wordt het rolgeluid uitgedrukt in decibel (dB). Er zijn drie geluidsgolven te zien, waarbij drie zwarte golven de slechtste prestatie in termen van het geluidsniveau aangeven.

extern geluid

1 zwarte geluidsgolf = 3dB minder dan de toekomstige, strengere Europese norm.

2 zwarte geluidsgolven = voldoet nu al aan de toekomstige Europese norm.


3 zwarte geluidsgolven = voldoet aan de huidige Europese norm.

Het label zegt lang niet alles

Het bandenlabel geeft alleen informatie over de drie parameters; grip op natwegdek, brandstofefficiëntie en extern geluid, maar er zijn nog veel meer parameters. Bandenfabrikanten houden rekening met meer dan 50 parameters die ook gelinkt zijn aan veiligheid en milieu. Onafhankelijke testinstanties en test magazines analyseren tijdens de testen gemiddeld 15 verschillende prestatiecriteria. Denk hierbij aan parameters als; stuurgedrag op nat wegdek, remprestaties op droog wegdek, stabiliteit bij hoge snelheden, slijtvastheid, weerstand tegen aquaplaning, comfort en rijgedrag in winterse weersomstandigheden. Al deze criteria bij elkaar omschrijven de kwaliteit van de banden.

Tevens is het goed om te weten dat winterbanden niet getest worden in echt koude (winterse) weersomstandigheden. De testresultaten en de labels van winterbanden zijn daarom niet waterdicht.

Indien u meer informatie wilt over het bandenlabel neem dan gerust contact met ons op!

contact